มอบกระเช้าแก่แพทย์หญิงสิริมา ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลอ่างทอง


Share: