มอบกล่องดินสอ ตุ๊กตายางเป้าลม และขนมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสร้าง


Share: