มอบข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 24 ถุง แก่อาสารักษาดินแดน


Share: