มอบข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 30 กระสอบ และกล่องดินสอ จำนวน 100 กล่อง แก่เครือข่ายเยาวชนเพชรวิเศษ


Share: