มอบชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 312 ชุด ณ วัดจำปาหล่อ (โดมอเนกประสงค์) หมู่ที่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผู้ประสบภัยตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 116 ชุด ณ วัดสามประชุม หมู่ที่ 3 ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และผู้ประสบอุทกภัยตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 182 ชุด ณ วัดท่าตลาด หมู่ที่ 3

ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมมอบ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: