มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมก

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมก จากตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี คณะที่ร่วมมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย ฝ่ายสงฆ์ โดยพระมหาชะโลม ปัญญาวชิโร เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา พระครูกาญจนคีรีรักษ์ (ประภาส) ปญญาธโร พระอธิการชายชวน กตธัมโม เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง พระไพบูลย์ ภัทรจิตติมากุล ฝ่ายฆราวาส โดยนางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นางชลธิชา วงษ์กรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ นายสนาน ทับทิมใส กำนันตำบลวังไผ่ มอบถุงยังชีพ จำนวน 320 ชุด พร้อมน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จำนวน 170 ชุด ณ บริเวณโรงอิฐ บ.ป.ก. หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก พื้นที่ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จำนวน 150 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก และมอบของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประกอบด้วย ข้าวสาร 4 กระสอบ บวบ 4 ถุง ฟัก 1 กระสอบ และหน่อไม้ดอง 30 ขวด แก่นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: