มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจผู้ประสบอุทกภัย


Share: