มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง พร้อมศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสามโก้ ลงพื้นที่โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 24,000 บาท ทุนละ 3,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในการนี้ พมจ.อ่างทอง ให้คำแนะนำหลักในการใช้ชีวิต และแนะนำสิทธิสวัสดิการ ตามภารกิจ พม.โดยพมจ.อ่างทอง “หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นเด็กที่ได้รับทุนในวันนี้ได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า” ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: