มอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

มอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 พม.อ่างทองมอบหมายให้นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่มอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จำนวน 4 ราย ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาด จำนวน 1 หลัง และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 3 หลัง ในพื้นที่ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ในการนี้พม.อ่างทอง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร โดยพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร และบริษัท โตโยต้า โฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ข้อมูลอื่นๆ


Share: