มอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

มอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อำเภอสามโก้ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่มอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 8 ราย และผู้สูงอายุจำนวน 4 ราย ในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 ราย ในพื้นที่ตำบลสามโก้ ตำบลราษฎรพัฒนา ตำบลอบทมตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยได้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกองทุนผู้สูงอายุ เป็นเงิน 430,000 บาท ในการนี้พม.อ่างทอง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม ทั้ง 12 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหารบริษัท โตโยต้า โฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด และมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดาและศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: