มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลไผ่จำศีล จุดที่ ๒ ที่มีประชาชนมาพักอาศัย เนื่องจากบ้านเรือนประสบอุทกภัย โดยมี นายสุวิทย์ สร้อยแสง ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลไผ่จำศีล จุดที่ ๒ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: