มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี โดยเป็นเงินตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 จำนวนเงินทั้งสิ้น 29,700 บาท และจังหวัดอ่างทองจึงขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 80,000 บาท เป็นค่าจัดการศพ 50,000 บาท และเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต เป็นเงิน 30,000 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: