มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุรายบุคคล

มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุรายบุคคล

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุรายบุคคล จำนวน 10 รายเป็นเงิน 266,000 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ย ให้ผู้สูงอายุนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ ต่อยอดอาชีพให้สามารถหาเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ต่อไป ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ข้อมูลอื่นๆ


Share: