มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุรายบุคคล จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 334,000บาท


Share: