มอบเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 พม. มอบเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 8 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 314,940 บาท เป็นอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 234,940 บาท และอาชีพค้าขาย จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 80,000 บาท พร้อมทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบเงินดังกล่าว ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล่างหอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: