มอบเงินพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในนามของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง จำนวน 2 ราย

โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอ่างทอง นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลคลองวัว ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว ร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: