มอบเงินสนับสนุนคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 พม. มอบเงินสนับสนุนแผนงานหรือโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการมอบเงินฯ ให้แก่ คนพิการที่ขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 40,000 บาท, ด้านค้าขาย จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 78,000 บาท, ด้านช่าง/บริการ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 103,000 บาท และผู้ดูแลคนพิการที่ขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จำนวน 5 ราย จำนวน 211,800 บาท รวม 11 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 432,800 บาท พร้อมชี้แจงข้อกฎหมายในสัญญา และแนะนำช่องทางการชำระเงิน ณ บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: