มอบเงินสนับสนุนและพิธีลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนแผนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนและพิธีลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนแผนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้แก่ ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลป่าโมก, ศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง, ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว, ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว และศูนย์บริการคนพิการตำบลคลองขนาก รวม 6 โครงการ เป็นเงิน 476,700 บาท และโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หัวละบาท) ให้แก่ ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลทางพระเป็นเงิน 17,930 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7 โครงการ จำนวน 494,630 บาท ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: