มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ


Share: