มอบเงิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ที่เกิดในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ และมีนาคม


Share: