มอบเงิน และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ที่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคม


Share: