มอบโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร สนับสนุนโถส้วม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด มูลค่า 17,500 บาท แก่นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง เพื่อนำไปปรับปรุงห้องน้ำของวัดเกาะ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย รองรับประชาชนในพื้นที่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้ จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะดีขึ้น โดยการประสานงานของนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ในการนี้ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอบขอบพระคุณพระครูสุทธิกิจจาทรฯ ที่เมตตาสนับสนุนและช่วยเหลืองานของพม. และประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดอ่างทองมาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: