มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการ

วันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้แทน มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้แก่ นายเอกชัย เซ็งแช่ และด้านการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ได้แก่ นายเลิศ ธรรมสุรีย์ ภายใต้โครงการ We Can Do ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: