มอบ เงิน

มอบ เงิน สงเคราะห์ และฟื้นฟูสมรรถภาพชีวิตคนพิการ เป็นเงินสด จำนวน 3,000 บาท

มอบ เงิน
มอบ เงิน สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เป็นเงินสด

พม.อ่างทอง มอบ เงิน สงเคราะห์ และฟื้นฟูสมรรถภาพชีวิตคนพิการ

วันพุธที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาว อรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาว เสาวภาคย์ ทัศนัย นิติกร (กองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) ร่วมกับ นายเสน่ห์ ดาวเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ (อบต.องครักษ์) พร้อมด้วย ทีมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อ มอบ เงิน สงเคราะห์ และฟื้นฟูสมรรถภาพชีวิตคนพิการ ให้กับคนพิการทางจิตใจ และพฤติกรรม ซึ่งไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ จำนวน 3,000 บาท โดยมอบเป็นเงินสด เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็น


https://www.facebook.com/angthong.m.society/posts/5062629007167527
https://angthong.m-society.go.th

#มอบ #เงิน #คนพิการ #เงินสงเคราะห์ #องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ #อบต.องครักษ์ #โพธิ์ทอง #พม.อ่างทอง


Share: