รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “R-E-S -P -E -C-T : สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ One Home อ่างทอง และเทศบาลตำบลป่าโมก ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “R-E-S -P -E -C-T : สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” พร้อมทั้งมอบสื่อ เอกสารแผ่นประชาสัมพันธ์ ติดริบบิ้นขาว เนื่องในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” และรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ รณรงค์จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ให้กับประชาชนในพื้นที่ตลาดนัดป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเจ้าภาพหลักงานด้านสังคมได้เห็นถึงความสำคัญที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว การค้ามนุษย์ และการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: