รพ.สามโก้ ร่วมกับ พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียง

รพ.สามโก้ ร่วมกับ พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียง


Share: