รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนวัสดุสร้างบ้านแก่พ่อวัย 62 ปี เลี้ยงลูกอายุ 1 ปี ในรถกระบะ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง


Share: