รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนวัสดุสร้างบ้านแก่พ่อวัย 62 ปี เลี้ยงลูกอายุ 1 ปี ในรถกระบะ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง

จากกรณีเทศบาลตำบลสาวร้องไห้ แจ้งว่ามีพ่ออายุ 62 ปี เลี้ยงลูกอายุ 1 ปี ในรถกระบะ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง

และดำเนินการจัดประชุมร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทองและทีมสหวิชาชีพ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 พม.อ่างทอง เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1) นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วยนายกเทศบาลมนตรีตำบลสาวร้องไห้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาให้ได้พักอาศัยบริเวณอาคารอเนกประสงค์ โดยจะต่อเติมกั้นเป็นสัดส่วนให้พักอาศัย โดยมีห้องน้ำนอกอาคารด้านข้าง ๆ และใช้งบประมาณในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ พร้อมยังร่วมมือกันบริจาควัสดุอุปกรณ์ในการต่อเติมที่พักอาศัยให้ผู้ใช้บริการ

2) รพ.สต.สาวร้องไห้ ดูแลเรื่องสุขภาพบิดาเด็กและเด็ก พัฒนาการของเด็ก วัคซีนป้องกันโรค และพฤติกรรมการดื่มสุรา

3) พม.อ่างทอง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พิจารณาให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบปัญหาและเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับเด็ก อาทิ เสื้อผ้า นมผง แพมเพิส และของใช้เด็ก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

และในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

พระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร ได้มอบอิฐบล็อก จำนวน 160 ก้อน และปูนสำหรับก่อฉาบ จำนวน 7 ถุง รวมมูลค่ากว่า 2,000 บาท แก่พม.อ่างทอง โดยนางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเทศบาลตำบลสาวร้องไห้ และให้ไปดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ขาดแคลนอีกหลายรายการประมาณ กว่า 10,000 บาท ท่านยินดีรับเป็นเจ้าภาพทั้งหมด เพื่อนำไปดำเนินการสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกชายวัย 1 ขวบ นำสู่การเติบโตอย่างสมวัย ทั้งนี้ จะติดตาม ดูแลให้การช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เป็นระยะ ต่อไป

ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณพระสุวรรณวชิราทรฯ เป็นอย่างสูง ที่ได้เมตตาสนับสนุนวัสดุในการสร้างบ้านแก่ผู้ประสบปัญหาในครั้งนี้ และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนงานด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยทาง พม. มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: