รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้

นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางนารี ฉ่ำกระมล เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอ่างทอง เข้ารับการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เหลียวหลัง แลหน้า สู่ Smart ทีมสหวิชาชีพ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: