รับการสนับสนุนข้าวสารและเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ได้เมตตาอนุเคราะห์ข้าวสาร จำนวน 8 กระสอบๆละ 50 กิโลกรัม รวม 400 กิโลกรัม และเจ้าอาวาสวัดโล่ห์สุทธิวาส ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ได้เมตตาอนุเคราะห์ข้าวสารจำนวน 10 กระสอบๆละ 5 กิโลกรัม รวม 50 กิโลกรัม พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 10 ชุด ทั้งนี้ขอขอบพระคุณป้าทองดี ปัญาวุธตระกูล ปธ.ชมรมผู้สูงอายุรวมใจไชโย มอบสิ่งของจำนวน 1,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ต่อไป


Share: