รับมอบน้ำดื่มและเนื้อหมู

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้แทนจังหวัดฯ ในการรับมอบน้ำดื่มและเนื้อหมู จากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานชำแหละและตัดแต่งสุกรอ่างทอง ร่วมกับ โครงการส่งเสริมสุกรขุนอ่างทอง ตามโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบ น้ำดื่มจำนวน ๕๐๐ โหล ส่งต่อให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มเปราะบาง ดังนี้ ๑) อ.เมืองอ่างทอง จำนวน ๑๐๐ โหล ๒) อ.โพธิ์ทอง จำนวน ๑๐๐ โหล ๓) อ.วิเศษชัยชาญ จำนวน ๑๐๐ โหล ๔) อ.ป่าโมก จำนวน ๑๐๐ โหล ๕) อ.ไชโย จำนวน ๕๐ โหล และ ๖) อ.แสวงหา จำนวน ๕๐ โหล และเนื้อหมู จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัมส่งต่อให้กำนันตำบลบ้านพราน เพื่อประกอบอาหารในกิจกรรมครัว พม. ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: