รับมอบเตียงสนาม

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง รับมอบเตียงสนามโรงพยาบาลสนาม ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จำนวน 210 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ขาดแคลนที่นอน และผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากนางสาวบงกช แจ่มทวี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายพูนสุข สุวรรณดี รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยพม.อ่างทองได้มอบให้

อำเภอสามโก้ จำนวน 50 ชุด

อำเภอป่าโมก จำนวน 40 ชุด

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน 40 ชุด

อำเภอแสวงหา จำนวน 20 ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว จำนวน 20 ชุด

เทศบาลตำบลม่วงคัน จำนวน 20 ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 20 ชุด

ในโอกาสนี้ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอขอบคุณประธานสภาอุตสาหกรรม และรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้พม.อ่างทอง ในเรื่องการขนย้ายเตียงสนามเพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: