รายงานตัว พร้อมรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

–>> วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 : นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง รายงานตัวกับ นายขจรเกียรดิ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสุชน ภัยธิราช และนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ได้ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


Share: