ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ เครื่องราชสักการะ และกล่าวถวาย ราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า


Share: