ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางศศิประภา ทองกลัด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือ พร้อมลงพื้นที่บ้านผู้ร้อง นำโดยนายอำเภอแสวงหา ปลัดอำเภอแสวงหา นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง และผู้นำในพื้นที่ กรณีผู้ร้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาความว่า บุตรอายุ 20 ปี ป่วยด้วยโรคลมชักที่มีอาการสูญเสียการมองเห็นอย่างเฉียบพลัน (MELAS) ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช และมีความจำเป็นต้องใช้ยา Bio-Quinone Q 10 ตลอดชีวิต ซึ่งครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานอกบัญชีหลักแห่งชาติได้ ประสงค์ขอพระราชทานบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล

มติที่ประชุมเห็นชอบให้การช่วยเหลือ ดังนี้

• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหาจะดำเนินการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเป็นระยะ

• วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองแนะนำให้เข้ารับการศึกษาต่อในภาคการศึกษาสุดท้าย โดยจะปรับการสอนให้มีความเหมาะสม

• สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท และหากประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง จะดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร

• สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองแนะนำเข้ารับการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ เพื่อยื่นจดทะเบียนคนพิการ ซึ่งจะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาท และสิทธิสำหรับคนพิการตามระเบียบ

• ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลแสวงหา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้นำในพื้นที่ จะติดตามดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัว ผู้ร้องอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: