ร่วมรับฟังการประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

ร่วมรับฟังการประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ ศปคม.จังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานภายใต้กลไกการส่งต่อระดับชาติ NRM ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานของ ศปคม.จังหวัด ภายใต้ภารกิจคุ้มครองช่วยเหลือ และบทบาทหน้าที่ของ จนท.ศปคม.จว. ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ศปคม.จังหวัด ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี น่ายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ ชั้น ๑๙ A อาคารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: