ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยบริการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 พร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางเจ้าฉ่า

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

คนพิการ ในการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ

อย่างถ้วนหน้า ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ในโอกาสนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้บรรยายให้ความรู้

ตอบข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมลงทะเบียนในวันนี้ พร้อมมอบสติกเกอร์สายด่วนพม.1300 เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

และผู้มาลงทะเบียน นำไปติดที่บ้านเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริการสายด่วนพม.1300

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: