ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565

#ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายยุทธนา เกตุหอม พนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสามโก้ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ พร้อมด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในการลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อลดความแออัด เพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: