ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมOne Homeอ่างทอง ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ร่วมลงนามถวายพระพร


Share: