ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชั่น MSO-Logbook สมุดพกอิเล็กทรอนิกส์ แก่ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทั้ง 7 อำเภอ


Share: