ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง

พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ตามโครงการ “โมบายขยายสิทธิ ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง แพทย์หญิงรัชนีกร พรหมเมศร์ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ รพ.สต. อพม. อสม. และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และครอบครัวไม่สามารถพาคนพิการไปประเมินสภาพความพิการที่โรงพยาบาลได้ เพื่อนำไปประกอบการยื่นลงทะเบียนขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 9 ราย ประกอบด้วยผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการในพื้นที่ตำบลบางพลับ จำนวน 1 ราย ตำบลโคกพุทรา จำนวน 1 ราย ตำบลคำหยาด จำนวน 1 ราย ตำบลหนองแม่ไก่ จำนวน 2 ราย ตำบลบางเจ้าฉ่า จำนวน 1 ราย และตำบลองครักษ์ จำนวน 3 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัว

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอขอบพระคุณนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง แพทย์หญิงรัชนีกร พรหมเมศร์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความยากลำบากของผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปรับการตรวจประเมินสภาพความพิการที่โรงพยาบาลได้ ร่วมลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยติดเตียงในวันนี้ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม และมีความสุข โดย พม.อ่างทอง มีความพร้อม และยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคมนำสู่ “สังคมดี คนมีคุณภาพ” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: