ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียง

รพ.ป่าโมก ร่วมกับ พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่


Share: