ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บริเวณป้อมตำรวจทางเข้าวัดนางชำ


Share: