ลงพื้นที่ติดตามการอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายศุภพิชญ์ รักซ้อน พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ลงพื้นที่ติดตามการอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ ตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ พ.ศ.2544 ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง (ตำบลศาลาแดง จำนวน 1 ราย ตำบลบ้านอิฐ จำนวน 1 ราย ตำบลโพสะ จำนวน 1 ราย) อำเภอป่าโมก (ตำบลสายทอง จำนวน 1 ราย ตำบลเอกราช จำนวน 1 ราย ) รวม 5 ราย เพื่อรับเงินสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวนเงิน 2,000 บาท/เดือน ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2567

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: