ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์น้ำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง และลงพื้นที่พบปะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 5 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก

ต่อมา ลงพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก ที่เกิดน้ำท่วมขัง โดยได้พูดคุยให้กำลังใจแก่เกษตรกรและติดตามการให้ความช่วยเหลือในการสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมน้ำขัง ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลจากศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอป่าโมก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: