ลงพื้นที่พร้อมกับนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และวิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานเทศบาลตำบลทางพระสอบข้อเท็จจริง


Share: