ลงพื้นที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือ

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 พม.อ่างทอง มอบหมายนางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับ ปลัดอำเภอโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ อบต.ยางช้าย เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านยางช้าย ผู้นำในพื้นที่ อสม. และอพม.ประจำตำบล ลงพื้นที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ณ ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง

การช่วยเหลือ

1.พม.อ่างทอง มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร พร้อมพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการยังชีพและค่ารักษาพยาบาล

2.อำเภอโพธิ์ทอง มอบข้าวสาร จำนวน 15 กิโลกรัม

3.อบต.ยางช้าย อำนวยสะดวกรถรับตัวนางสาวพัชรินทร์ฯ ออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

4.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านยางช้าย และอสม. จะลงติดตามอาการของนส.พัชรินทร์ฯ หลังจากออกจากโรงพยาบาล

5.ผู้นำชุมชน อพม.ประจำตำบล ติดตามความเป็นความเป็นอยู่ของครอบครัวต่อเนื่องเป็นระยะต่อไป

ทั้งนี้ พม.อ่างทอง ได้ช่วยเหลือครอบครัวนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2562 ช่วยเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงินฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาทและ ปี2565 ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 3,000 บาท ด้านที่อยู่อาศัย ปี2565 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 40,000 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: