ลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการสถานศึกษาอาจารย์ประจำชั้น และอาจารย์แนะแนว เพื่อเยี่ยมบ้านและตรวจสอบคุณสมบัติของเยาวชนที่เสนอชื่อ และผลงานเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น


Share: