ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยบริการที่เปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบาง

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวศรีประไพ สังข์วรรณะ นักพัฒนาสังคม และนางสาวอุไรภัสร์ ทรงความเจริญ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยบริการที่เปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ ในการตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ในการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในพื้นที่ ตำบลโผงเผง ตำบลโรงช้าง และตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

———————————————————————–

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: