ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางนารี ฉ่ำกระมล จนท.ศปคม.จังหวัด ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณี ผู้ประสบปัญหาทางสังคมขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และได้รับการประสานแจ้งจาก อพม. กรณีมีครอบครัวผู้พิการประสบปัญหารายได้และความเป็นอยู่ยากลำบาก รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ซึ่งได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ อำเภอไชโย และ อำเภอป่าโมก จำนวน 6 ครัวเรือน ซึ่งได้แนะนำสิทธิสวัสดิการที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของ พม. และนำข้อมูลพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ จำนวน 5 ครัวเรือน มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน จำนัวน 1 ครัวเรือน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: